Tofterå / Slettemoen genealogy


Lauritz Knuts. Galtung was born in 1559 in Rogaland. He died in 1625 in Hogganvik, Vikedal, Vindafjord, Rogaland.

He had the following children:

  F i Ingeborg Lauritsdtr. Galtung was born before 1595 in Hogganvik, Vikedal, Vindafjord, Rogaland. She died in Våga, Imsland, Rogaland.
  M ii Lars Lars. Galtung
  F iii Marite Lauritzdtr. Galtung
  F iv Malli Lauritsdtr. Galtung was born in 1600 in Hogganvik, Vikedal, Vindafjord, Rogaland. She died in 1673 in Raunes, Vats, Vindafjord, Rogaland.

Gudmund Tores. Fosen was born in 1570 in Fosen, Avaldsnes, Karmøy. He died in 1627 in Fosen, Avaldsnes, Karmøy. He married Marit Larsdtr. Hogganvik about 1610.

Far: Tore Gudmundson Fosen

Marit Larsdtr. Hogganvik was born in 1570 in Hogganvik, Vikedal. She died in 1640 in Fosen, Avaldsnes, Karmøy. She married Gudmund Tores. Fosen about 1610.

Far: Lauritz Knuts. Hogganvik f. 1530

They had the following children:

  F i Kari Gudmundsdtr. Fosen

Johannes Fabians. Kuven was born about 1645 in Kuven, Os. He died in Krokeide, Fana.

He had the following children:

  M i Fabian Johannes. Krokeide

Lars Anders. Hopland was born 1 in 1747 in Hopland, Lindås. He was christened on 26 AUG 1747 in Austrheim. He died before 1815 in Hopland, Lindås. He married 2 Anna Østensdtr. Rosnæs on 9 JUL 1780 in Lindås.

Anna Østensdtr. Rosnæs [Parents] was born in 1761 in Rosnæs, Lindås. She was christened 1 in 1761 in Lindås. She died in Hopland, Lindås. She married 2 Lars Anders. Hopland on 9 JUL 1780 in Lindås.

Other marriages:
Austrheim, Iver Simons.


Iver Simons. Austrheim was born in 1750 in Østrem, Austrheim. He died in Hopland, Lindås. He married 1 Anna Østensdtr. Rosnæs on 23 JUL 1815 in Austrheim.

Anna Østensdtr. Rosnæs [Parents] was born in 1761 in Rosnæs, Lindås. She was christened 1 in 1761 in Lindås. She died in Hopland, Lindås. She married 2 Iver Simons. Austrheim on 23 JUL 1815 in Austrheim.

Other marriages:
Hopland, Lars Anders.


Carl Erichs. Tyborgnes [Parents] was born in 1775 in Tyborgnes, Lindås. He died in Tyborgnes, Lindås. He married Sygni Halstensdtr. Lauaas on 11 JUL 1802 in Lindås.

Sygni Halstensdtr. Lauaas [Parents] was born in 1766 in Løvås, Lindås. She died in Tyborgnes, Lindås. She married Carl Erichs. Tyborgnes on 11 JUL 1802 in Lindås.


Lars Torchilds. Forland [Parents] was born 1 in 1718 in Forland, Sund. He died in 1776 in Forland, Sund. He was buried on 25 FEB 1776 in Sund. He married Kristi Olsdtr. Hummelsund.

Kristi Olsdtr. Hummelsund was born about 1717 in Hummelsund, Sund. She died in Forland, Sund. She married Lars Torchilds. Forland.


Ole Torchilds. Forland [Parents] was born 1 in 1726 in Forland, Sund. He died in 1780 in Hummelsund, Sund. He married 2 Karen Amundsdtr. Hummelsund in 1756 in Sund.

Karen Amundsdtr. Hummelsund [Parents] was born about 1726 in Hummelsund, Sund. She died in Hummelsund, Sund. She married 1 Ole Torchilds. Forland in 1756 in Sund.


Colbent Nils. Forland [Parents] 1 was born 2 about 1647 in Forland, Sund. He died in Forland, Sund. He married Karen Forland.

Anno 1707 d/en 15. och 16. Junij Er Almindeligt Sommers Schatte och Sageting Holden udi Sartor Schibrede: S/igneu/r Jacob Widing foget ofver Lyse Closters gods hafde Stefnt Niels Hambre at lide Wedbørlig domb, for hand har understaaet sig uden loulig Warsel och adgang at bemegte sig Colben Førlands Toschegarn, som hand hafde udsat for sit eget leyemaal. Paa S/igneu/r Widings Wegne møtte Mons/ieu/r Jan Bager, med sig hafvende de Klagende fra Førland, som Torschegarnet eyede nemblig Karen och Colbiøn Førland. Niels Habre møtte i egen person och Svarede, at hand tog dette garn for sit eget OdelsJords Land, och paa Sin egen grund, der hand formeente ingen burde Sette toschegarn imod de derom ergangne domme Som hand och nu udi Retten fremb lagde nemblig een hiembtingsdomb, och een Laugtingsdomb passeret d/en 20. Junij 1703 hvilche for Retten bleV læste, dertil Niels Hambre Sig och fast holt, och formodede at hand ingen uret har giort, men mere rettet sig lige eftter Samme domb, som er giVen til een almindelig rettesnor for alle i dette Schibred. Bager refererede sig til LoVen och meente at Niels Hambre har giort ulouligt idet hand har taget Sig til rette, och i det Øfrige unschylte disse fattige Førlands mend at de iche har Weret Widende om dend ergangne Laugtingsdomb. Som parterne ey mere hafde at fremføre Er i denne sag Saaledis dømbt och afsagd. Eftter de i Rette lagde domme seeis, at alle i almindelighed i dette Schibrede ere forbudne at bruge toschegarn, undtagen 8 gaarder, som udi Laugtingsdommen specialiter ere melte, och den frihed giVen Toschegarn for deris eget land och udi deris egen polder at bruge, hvoriblant Førland iche er med nefnt, Men som Førlands opsidderne ere med under det almindelige forbud i Laugtingsdommen, och de dog brugt och udsat dette torschegarn, da som samme domb befaler een hver som saadan Torschegarns misbrug fornemmer at de maa have magt, garnene at optage och anholde, och hende domb oVer de Schyldige til garnenis forbrydelse, Saa hafver Niels Hambre Wed dette garns optagelse Sig aldeelis intet forseet, mens frikiendis gandsche for denne citantens tiltale, och som Førlands opsidderne undschylder sig ey at have Weret Widende om denne ergangne Laugtingsdomb, det och er første gang de med dette torschegarns brug er betreffet, Laugtingsdommen iche heller befindis for dennem nogen tid forKyndt Saa frikiendis de denne gang for deris garns forbrydelse, Men Niels Hambre bør leWere dennem deris Toschegarn igien, dog paamindis och forbydis dem hereftter at bruge det, her, Saafrembt de da ey til nermere och høyere straf Vil Vorde anseet.

Karen Forland was born about 1660. She died in Forland, Sund. She married Colbent Nils. Forland.

They had the following children:

  F i Agotha Colbentsdtr. Forland
  M ii Nils Colbentz. Forland was born 1 in 1683 in Forland, Sund. He died in Sund.

Det er nevnt en Nils Colbentsøn på Troland (1678-1732) gift med Helga Johannesdtr. Troland (1692-1770), og det er en nevnt på Tøkje, han var gift med Inger Jacobsdtr. Ytre Rabben (1691-1749). Der er også nevnt en Rasmus Colbentsøn (1689-1739), men det er uklart om disse er fra Forland.
  F iii Brithe Colbentzdtr. Forland
  M iv Ole Colbentz. Forland
  M v Vincentz Colbentz. Forland was born 1 in 1696 in Forland, Sund. He died in Sund.
  F vi Magdele Colbentsdtr. Forland

Nils Willums. Forland was born 1 in 1621 in Forland, Sund. He died in Forland, Sund.

He had the following children:

  M i Colbent Nils. Forland
  M ii Nils Nils. Forland was born 1 in 1661 in Forland, Sund. He died in Forland, Sund.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index