Tofterå / Slettemoen genealogy


Asgrim Pers. Seim [Parents] was born about 1560 in Seim, Hol. He died in 1625 in Avretta etter drap på broren.

Asgrim er den første me kjenner namnet på i det udelte Rue. På Rue 1615. Åtte

også Seim og Holshagen.

Asgrim Person Seim - Rue, to av sønene og ein leigd "Compan", tok livet av

broren Ola Person Seim. Sonen Per vart avretta saman med faren på Seimsberget i

1625. Ugjernina på Seim er også omtala i lensrekneskapane i 1625, der det

godset som brotsmennene hadde forbrote skulle førast til inntekt for Kongen.

Der heiter det at Asgrim hadde "kjøpt" ein Compantil "at slå fornævnte Askrim

Ruuds broder Oluf Pedersen ihjel", og at han saman med "companen" og sonen "son

var hos" etter ein 12-mannsdom vart "avlivet". Halve buet til Asgrim vart

forbrote til kongen.

He had the following children:

  M i Per Asgrims. Rue was born about 1590 in Rue, Hol. He died in 1625 in Avretta på Seimsberget.
  M ii Ola Asgrims. Rue
  M iii Tomas Asgrims. Rue was born in 1602 in Rue, Hol. He died in Holshagen, Hol.
  M iv Ivar Asgrims. Rue
  F v Unn Asgrimsdtr. Rue

Per Seim was born about 1525 in Seim, Hol. He died about 1593 in Seim, Hol.

He had the following children:

  M i Asgrim Pers. Seim
  M ii Ola Pers. Seim was born about 1570 in Seim, Hol. He died in 1625 in Drept av broren.
  M iii Knut Pers. Seim was born about 1575 in Seim, Hol. He died in Seim, Hol.

Ivar Asgrims. Rue [Parents] was born in 1604 in Rue, Hol. He died about 1679 in Odden, Seim, Hol.

He had the following children:

  M i Ola Ivars. Rue was born about 1640 in Seim, Hol. He died in 1723 in Søre Skøro, Hol.

Per Nils. Kleppo was born about 1595 in Kleppo, Hol. He died in Seim, Hol. He married Unn Asgrimsdtr. Rue about 1624 in Hol.

Unn Asgrimsdtr. Rue [Parents] was born about 1605 in Rue, Hol. She died in Seim, Hol. She married Per Nils. Kleppo about 1624 in Hol.


Ola Asgrims. Rue [Parents] was born about 1720 in Søre Rue, Hol. He died in 1774 in Søre Rue, Hol. He married Kari Nilsdtr. Kleppo after 1749 in Hol.

Kari Nilsdtr. Kleppo was born in 1729 in Kleppo, Hol. She died in Søre Rue, Hol. She married Ola Asgrims. Rue after 1749 in Hol.

They had the following children:

  F i Birgit Olsdtr. Rue
  M ii Nils Ols. Rue
  M iii Pål Ols. Rue
  M iv Johannes Ols. Rue was born in 1765 in Søre Rue, Hol. He died in Hol.
  F v Ragnhild Olsdtr. Rue

Eirik Asgrims. Rue [Parents] was born about 1725 in Søre Rue, Hol. He died in Sausgard, Hol. He married Birgit Gunnarsdtr. Åker.

Birgit Gunnarsdtr. Åker [Parents] was born in 1733 in Øvre Åker, Hol. She died in Øvre Åker, Hol. She married Eirik Asgrims. Rue.


Knut Asgrims. Rue [Parents] was born in 1734 in Søre Rue, Hol. He died in Hallsteinsgard, Hovet, Hol. He married Guro Halvorsdtr. Gurigard.

Guro Halvorsdtr. Gurigard was born in 1735 in Gurigard - Hallsteinsgard, Hovet, Hol. She died in 1804 in Hallsteinsgard, Hovet, Hol. She married Knut Asgrims. Rue.

Ho var enkje då ho gifta seg med Knut. Dei overtok hennar ættargard,

Hallsteinsgard.


Pål Asgrims. Rue [Parents] was born in 1727 in Søre Rue, Hol. He died in Nordre Rue, Hol. He married Gunnvor Knutsdtr. Nerol.

Gunnvor Knutsdtr. Nerol was born in 1738 in Nordre Nerol, Hol. She died in Nordre Rue, Hol. She married Pål Asgrims. Rue.


Knut Herbrands. Solheim was born in 1712 in Solheim, Hol. He died in Nordre Mehus, Hol. He married Borghild Asgrimsdtr. Rue before 1751 in Hol.

Borghild Asgrimsdtr. Rue [Parents] was born before 1726 in Søre Rue, Hol. She died in Nordre Mehus, Hol. She married Knut Herbrands. Solheim before 1751 in Hol.


Rasmus Ols. Uthus was born in 1731 in Nedre Uthus, Hol. He died in Nedre Uthus, Hol. He married Birgit Olsdtr. Rue after 1769 in Hol.

Birgit Olsdtr. Rue [Parents] was born in 1749 in Søre Rue, Hol. She died in Nedre Uthus, Hol. She married Rasmus Ols. Uthus after 1769 in Hol.

Født før ekteskapet.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index