Tofterå / Slettemoen genealogy


Jens Anders. Førde [Parents] was born in 1684 in Førde, Sund. He died in 1747 in Førde, Sund. He was buried on 27 AUG 1747 in Sund. He married Kirsti Jacobsdtr. Sandvik in 1734 in Sund.

Other marriages:
Førde, Sygni Nilsdtr.

Jens Andersen Førde var først gift med Sygni Andersdtr. barn med henne 1731. Også barn konfirmert 1739: Ingeborg og Jacob, samt Mogens i 1742, kanskje flere. Så gift 1734 med Kristi Jacobsdtr. Sandvigen, intro etter barnefødsel 1736, 1738 (Sygni), 1740, 1743, 1746. Skifteprotokollane for Hardanger og Voss, Lysekloster A.c.6 1748 -1757 fol 2b) Skiftet er datert 12. januar 1748 og nevner enken Christi Nielsdatter (!!) og barna Niels, 18, Jacob, 9, Ole, 2, Syneva, 31, Christi,16, Sygni, 7. Formynder for de tre eldste farbror Ole Andersen Førre, for de tre yngste Iver Førre.

Kirsti Jacobsdtr. Sandvik [Parents] was born about 1705 in Sandvigen, Sund. She died in Førde, Sund. She married Jens Anders. Førde in 1734 in Sund.

They had the following children:

  M i Jacob Jens. Førde was born in 1736 in Førde, Sund. He died in Sund.
  F ii Sygni Jensdtr. Førde was born in 1738 in Førde, Sund. She died in Sund.
  M iii Ole Jens. Førde was born in 1746 in Førde, Sund. He died in Sund.

Jens Peders. Bakka [Parents] was born about 1655 in Bakka, Sund. He died in Tyssøy, Sund.

He had the following children:

  M i Michel Jens. Tyssøy
  M ii Anders Jens. Tyssøy

Anders Jens. Tyssøy [Parents] was born about 1689 in Tyssøy, Sund. He died in 1714 in Tyssøy, Sund. He married Anna Larsdtr. Nøttveit before 1712.

Anders Jensen var gift med Anne Larsdtr, men de hadde ingen barn. Som arving er faren Jens Tøsøen nevnt. Jordegods var i gården Tøsøen med bøxel 18 mrk Smør og 6 Kander Malt til en verdi av 40 rdl som ble delt mellom enken og mannens far. Skiftet er datert 23. mai 1715.

Anna Larsdtr. Nøttveit [Parents] was born about 1687 in Nøttveit, Fana. She died in 1742 in Nøttveit, Fana. She was buried on 26 AUG 1742 in Fana. She married Anders Jens. Tyssøy before 1712.

Other marriages:
Nøttveit, Anders Lars.


Anders Lars. Nøttveit was born in 1657 in Fana. He died in 1742 in Nøttveit, Fana. He was buried on 7 JAN 1742 in Fana. He married Anna Larsdtr. Nøttveit after 1714 in Fana.

Anna Larsdtr. Nøttveit [Parents] was born about 1687 in Nøttveit, Fana. She died in 1742 in Nøttveit, Fana. She was buried on 26 AUG 1742 in Fana. She married Anders Lars. Nøttveit after 1714 in Fana.

Other marriages:
Tyssøy, Anders Jens.


Lars Vincents. Nøttveit [Parents] was born in 1641 in Nøttveit, Fana. He died in 1713 in Nøttveit, Fana. He was buried on 1 NOV 1713 in Fana. He married Agnete Pedersdtr. Nøttveit.

Skiftet etter Lars Noetvet er datert 12. februar 1714. Han var enkemann, kirkeverge og arvingene var: Kari Larsdtr gm Halvor Larsen Øfsthus, Anne Larsdtr gm Anders Tøsøen, Daardi Larsdtr gm Rasmus Larsen Ulsmoe og Brite ugift med formynder svogeren Anders Tøsøen.

Agnete Pedersdtr. Nøttveit [Parents] was born in Fana. She died in 1712 in Nøttveit, Fana. She married Lars Vincents. Nøttveit.

Skiftet etter Agnete Pedersdtr datert 15. august 1712. Datteren Anna gm. Anders Jens. Tyssøy, Daardi gift med Rasmus Larsøn Ulsmoe, Kari gift med Halvor Larsøn Øfstun og Brite Larsdtr 19 år og ugift. At Agnete er datter til Peder på Bakka er min teori. I tilfelle vil det bekreftes ved kongelig bevilling når datteren Anna gifter seg med det som da er fetteren, Anders Jensen ca. 1712. Dette gjenstår å sjekke.

They had the following children:

  F i Kari Larsdtr. Nøttveit
  F ii Dordi Larsdtr. Nøttveit
  F iii Anna Larsdtr. Nøttveit
  F iv Brita Larsdtr. Nøttveit was born in 1693 in Nøttveit, Fana. She died in 1722 in Nøttveit, Fana. She was buried on 9 AUG 1722 in Fana.

Rasmus Lars. Sæle was born in 1678 in Sæle, Fana. He died in 1732 in Bjørge, Fana. He was buried on 6 JAN 1732 in Fana. He married Dordi Larsdtr. Nøttveit after 1707 in Fana.

Other marriages:
Øvsttun, Brita Nilsdtr.

Bygsla Ulsmåg i 1695 då han g. seg med enkja etter Lars Hallvardsen, Brita Nilsdtr. d. ca. 1707. Ingen barn. G. 2. m. Dordi Larsdtr. f. ca. 1687, d. 1743. Dei budde seinare på Søvik, Steinsvik og Bjørge

Dordi Larsdtr. Nøttveit [Parents] was born in 1687 in Nøttveit, Fana. She died in 1743 in Ulsmåg, Fana. She was buried on 20 JAN 1743 in Fana. She married Rasmus Lars. Sæle after 1707 in Fana.

They had the following children:

  F i Brite Rasmusdtr. Ulsmåg
  F ii Agnethe Rasmusdtr. Ulsmåg
  F iii Sigrid Rasmusdtr. Ulsmåg
  F iv Kari Rasmusdtr. Ulsmåg was born after 1715 in Ulsmåg, Fana. She died in Fana.

Hallvard Lars. Ulsmåg was born in Ulsmåg, Fana. He died after 1743 in Fana. He married Kari Larsdtr. Nøttveit before 1712 in Fana.

Hadde bruk på Øvsttun 1710-43, flytte bort. Barn: Ola, Johannes iflg. bygdeboka.

Kari Larsdtr. Nøttveit [Parents] was born about 1685 in Nøttveit, Fana. She died in Fana. She married Hallvard Lars. Ulsmåg before 1712 in Fana.

They had the following children:

  M i Ole Hallvards. Øvsttun was born in 1721 in Øvsttun, Fana. He was christened on 8 JUN 1721 in Fana. He died in Fana.
  M ii Johannes Hallvards. Øvsttun was born after 1721 in Øvsttun, Fana. He died in Fana.

Rasmus Lars. Sæle was born in 1678 in Sæle, Fana. He died in 1732 in Bjørge, Fana. He was buried on 6 JAN 1732 in Fana. He married Brita Nilsdtr. Øvsttun in 1695 in Fana.

Other marriages:
Nøttveit, Dordi Larsdtr.

Bygsla Ulsmåg i 1695 då han g. seg med enkja etter Lars Hallvardsen, Brita Nilsdtr. d. ca. 1707. Ingen barn. G. 2. m. Dordi Larsdtr. f. ca. 1687, d. 1743. Dei budde seinare på Søvik, Steinsvik og Bjørge

Brita Nilsdtr. Øvsttun was born in Øvsttun, Fana. She died in 1707 in Ulsmåg, Fana. She married Rasmus Lars. Sæle in 1695 in Fana.


Michel Povels. Dolvik [Parents] was born in 1717 in Dolvik, Fana. He died in Arefjord, Fjell. He married Sigrid Rasmusdtr. Ulsmåg on 22 JUN 1744 in Fana.

Mikkel Paulsen som flytte til Søvik med huslyden i 1748, døde i Arefjord, Fjell.

Sigrid Rasmusdtr. Ulsmåg [Parents] was born in 1715 in Ulsmåg, Fana. She died in Søvik, Fana. She married Michel Povels. Dolvik on 22 JUN 1744 in Fana.

They had the following children:

  M i Rasmus Mikkels. Dolvik was born in 1748 in Dolvik, Fana. He died in 1806 in Dolvik, Fana.

Paul Ols. Dolvik [Parents] was born in 1693 in Dolvik, Fana. He died in 1757 in Dolvik, Fana. He married Brite Rasmusdtr. Ulsmåg in 1736 in Fana.

Other marriages:
Sælen, Marta Mikkelsdtr.

Brite Rasmusdtr. Ulsmåg [Parents] was born in 1707 in Ulsmåg, Fana. She died on 13 JAN 1776 in Dolvik, Fana. She was buried on 11 FEB 1776 in Fana. She married Paul Ols. Dolvik in 1736 in Fana.

Other marriages:
Birkeland, Mons Nils.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index