Tofterå / Slettemoen genealogy


Nils Vincentz. Lepsøy [Parents] was born about 1628 in Lepsøy, Os. He died in 1684 in Søvik, Os. He married Lisbet Larsdtr. Sørstrønen about 1668 in Os.

Nils Vinsjansson Lepsøy, f. ikr. 1628 vart ikr. 1650 gift med ei dotter åt Peder Søvik og fekk dette bruket (Søvik br. 1) etter verfaren. Kva dotteri heitte vei me ikkje. Ho døydde ikr. 1668, og Nils gifte seg att straks etter med Lisbet Larsdtr. f. ikr. 1648, som truleg var fra Sørstrønen. Nils sat godt i det likeeins med verfaren. Kilde: Os: eit ustyn over Osbygdi frå gamall tid til no, band 2, Gards- og ættesoga s. 239.
Nils hadde to døtre i første ekteskapet, Anna og Kari. Mor hennar heitte Anna, og ein kan tenka seg at mor hans då heitte Kari. Dette er og truleg avdi fyrste dottera i andre ekteskapet og heitte Kari.

Lisbet Larsdtr. Sørstrønen [Parents] was born about 1648 in Sørstrønen, Os. She died in 1718 in Søvik, Os. She married Nils Vincentz. Lepsøy about 1668 in Os.

Other marriages:
Ytre Tuen, Jon Jakobs.

They had the following children:

  M i Vinsjans Nils. Søvik
  M ii Lars Nils. Søvik was born in 1672 in Søvik, Os. He died in Søvik, Os.
  M iii Ola Nils. Søvik was born in 1676 in Søvik, Os. He died in Søvik, Os.
  M iv Håkon Nils. Søvik was born in 1677 in Søvik, Os. He died in Søvik, Os.
  F v Kari Nilsdtr. Søvik was born in 1680 in Søvik, Os. She died in Søvik, Os.
  F vi Brita Nilsdtr. Søvik was born in 1682 in Søvik, Os. She died in Søvik, Os.
  M vii Nils Nils. Søvik

Vinsjans Mikkels. Moberg [Parents] was born about 1638 in Indre Moberg, Os. He died in 1708 in Indre Moberg, Os. He married Anna Larsdtr. Sørstrønen in 1672 in Os.

Anna Larsdtr. Sørstrønen [Parents] was born about 1640 in Indre Moberg, Os. She died in 1727 in Indre Moberg, Os. She married Vinsjans Mikkels. Moberg in 1672 in Os.

They had the following children:

  F i Guro Vinsjansdtr. Moberg
  F ii Ingeborg Vinsjansdtr. Moberg
  F iii Anna Vincentsdtr. Moberg

Paul Nils. Søvik [Parents] was born in 1709 in Søvik, Os. He died in 1767 in Salbuvik, Os. He married Anna Vinsjansdtr. Salbuvik in 1727 in Os.

Anna Vinsjansdtr. Salbuvik [Parents] was born in 1703 in Salbuvik, Os. She died in 1767 in Salbuvik, Os. She married Paul Nils. Søvik in 1727 in Os.


Mikkjel Vinsjans. Lepsøy [Parents] was born about 1608 in Lepsøy, Os. He died in 1680 in Indre Moberg, Os.

Kona til Mikkjel hette Anna, og ho var enten dotter eller ekkja etter Jon Indre Moberg, mest truleg ekkja.

He had the following children:

  M i Vinsjans Mikkels. Moberg

Vincent Ols. Lepsøy [Parents] was born about 1580 in Os.

Vinsjans Lepsøy vart brukar på Lepsøy (2) i 1603. Fleire ting tydar på at han anten var son åt lensmannen Ola Lepsøy, eller gift med ei dotter hans. Vinsjans sat smått i det dei fyrste åri og lagde berre husmannskatt i 1612, men han arbeidde seg fram og vart ein tollegg "god" bonde. Kva kona hans heitte, veit me ikkje, men han hadde ein dreng som heitte Mons. Av borni kjenner me Ola, f. ikr. 1605, Lepsøy, Mikkjel f. ikr. 1608, Indre Moberg, Johannes f. ikr. 1610, g. Mari nedre Rød, Nils, f. ikr. 1628, Søvik og Magdela ytre Haugland var truleg ogso dotter hans. Vinsjans var tvillaus gift andre gongen då han fekk ein son i 1628. Han døydde i 1631.
Ekkja etter Vinsjans hadde so bruket i 7-8 år. Ho greidde seg godt og lagde skatt som dei beste bønder i bygdi. Ho hadde i desse åi tvo drengjer på bruket, Mons og Kristoffer.

Kilde: Os : eit utsyn over Osbygdi frå gamall tid til no. 2 : Gards- og ættesoga, s. 460.

He had the following children:

  M i Ola Vinsjans. Lepsøy
  M ii Mikkjel Vinsjans. Lepsøy
  M iii Johannes Vinsjans. Lepsøy
  M iv Nils Vincentz. Lepsøy

Ole Vincentz Steinsland Lepsøy Sørstrønen [Parents] was born about 1570 in Steinsland. He died in Sørstrønen, Os.

He had the following children:

  M i Vincent Ols. Lepsøy

Vincent Ols. Steinsland was born before 1543. He died in Steinsland, Sund.

Vinsents var oppsitjar på Steinsland (dagens bruk 6) frå omlag 1563 til 1590. Kan ha vore son til Ola som betalte straffeskatt i 1522 etter at futen hadde vorte slegen i hel under eit tingmøte for Nordhordland. Slik som lista over straffeskatten er ført, ser det ut som det då var to brukarar som hette Ola på Steinsland (jf. bnr. 1). Den eine måtte ut med 13 mark og den andre med 6 mark. Kilde: Sund på Søre Sotra, band 3, s. 176.

He had the following children:

  M i Ole Vincentz Steinsland Lepsøy Sørstrønen

Jon Jakobs. Ytre Tuen was born in 1656 in Ytre Tuen, Os. He died in 1729 in Søvik, Os. He married Lisbet Larsdtr. Sørstrønen in 1686 in Os.

Lisbet Larsdtr. Sørstrønen [Parents] was born about 1648 in Sørstrønen, Os. She died in 1718 in Søvik, Os. She married Jon Jakobs. Ytre Tuen in 1686 in Os.

Other marriages:
Lepsøy, Nils Vincentz.


Lars Ols. Sørstrønen was born about 1605. He died after 1672 in Sørstrønen, Os.

Lars Olson Sørstrønen, f. ikr. 1604, fekk bruk 2 på Sørstrønen i 1630. Han vart gift med ei som heitte Ingeborg, men me veit ikkje kvar ho var frå. Truleg var ho dotter til Peder Sørstrønen som vart brukar her i 1605 og hadde bruket til han døydde i 1628. Etter det me kan skyna døydde ho ikr. 1650, og Lars fekk då ei ny kona. (Osboka)

He had the following children:

  F i Anna Larsdtr. Sørstrønen
  F ii Lisbet Larsdtr. Sørstrønen
  M iii Jon Lars. Sørstrønen

Vinsjans Nils. Søvik [Parents] was born in 1670 in Søvik, Os. He died in 1759 in Salbuvik, Os. He married Anna Monsdtr. Nordvik in 1695 in Os.

Other marriages:
Sælen, Mari Nilsdtr.

Anna Monsdtr. Nordvik was born about 1674 in Nordvik, Fana. She died in 1710 in Salbuvik, Os. She married Vinsjans Nils. Søvik in 1695 in Os.

They had the following children:

  F i Anna Vinsjansdtr. Salbuvik

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index